ภาวะตลาดหุ้นต่างประเทศ

20 – 24 มิถุนายน 2559

สหรัฐฯ

ตลาดหุ้นสหรัฐฯในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ปรับตัวลดลงกันทั่วหน้า โดยดัชนี DJIA, S&P 500 และ NASDAQ ลดลงร้อยละ 1.55 ร้อยละ 1.62 และร้อยละ 1.92 จากอาทิตย์ก่อนหน้าตามลำดับ สาเหตุหลักมาจากการที่ผลประชามติของสหราชอาณาจักรในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 ได้ตัดสินว่าสหราชอาณาจักรจะออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป นักลงทุนส่วนใหญ่กังวลถึงความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นและหาสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อย (Safe Haven) เช่น พันธบัตรรัฐบาลของประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยผลตอบแทนของพันธบัตร 10 ปีของรัฐบาลสหรัฐฯ ได้ขยับตัวลงไปถึงร้อยละ 1.52 ซึ่งต่ำที่สุดในรอบ 1 ปี

ยุโรป

ตลาดหุ้นยุโรปในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงกันทั่วหน้าเช่นกัน โดยดัชนี EUROSTOXX 100 และ DAX ปรับตัวลงร้อยละ 2.46 และร้อยละ 0.77 ตามลำดับ โดยดัชนี FTSE 100 ของอังกฤษปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.99 จากอาทิตย์ก่อนหน้า เนื่องจากดัชนี FTSE 100 ได้ปรับตัวลงมามากแล้วในช่วงก่อนหน้านี้จากความกังวลว่าสหราชอาณาจักรจะออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ผลของประชามติที่ได้ออกมานั้นก็ส่งผลให้ดัชนีตลาดหุ้นอื่นๆ ในยุโรปต่างปรับตัวลงในอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยนักลงทุนกังวลถึงความเสี่ยงที่เหตุการณ์นี้จะมีต่อเศรษฐกิจในภูมิภาค ซึ่งเห็นได้จากค่าเงินปอนด์และยูโรที่ได้ปรับตัวลงร้อยละ 7.8 และร้อยละ 3.0 ตามลำดับในวันศุกร์ที่ผ่านมา

ญี่ปุ่น

ตลาดหุ้นญี่ปุ่นในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ปรับตัวลงกันทั่วหน้า โดยดัชนี TOPIX และ NIKKEI 225 ได้ขยับตัวลงร้อยละ 2.69 และ ร้อยละ 2.71 ตามลำดับหลังจากที่ผลประชามติของสหราชอาณาจักรได้ตัดสินว่าสหราชอาณาจักรจะออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป โดยนายชินโซ อาเบะนายกรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่นได้สั่งการให้รัฐมนตรีคลัง และธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นปรึกษากับกลุ่มประเทศ G7 เพื่อหาแผนการรองรับความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้น

Global-market-20-24jun