ภาวะตลาดหุ้นต่างประเทศ

16 พฤษภาคม - 20 พฤษภาคม 2559

สหรัฐฯ

เงินเฟ้อทั่วไป (Headline inflation) ของสหรัฐฯ ในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น 1.1% y/y และ 0.4% q/q ถือได้ว่าเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 3 ปี สาเหตุมาจากราคานํ้ามันและค่าเช่าที่ปรับตัวขึ้น ในส่วนของเงินเฟื้อพื้นฐาน (Core inflation) ซึ่งไม่รวมราคาพลังงานและอาหาร เพิ่มขึ้น 2.1% y/y และ 0.1% q/q

นอกจากตัวเลขเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น จำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 16,000 ราย สู่ระดับ 278,000 ราย ในสัปดาห์สิ้นสุด 14 พฤษภาคม 2559 ตัวเลขเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่ออกมาล่าสุดค่อนข้างดี ไม่ว่าจะเป็น (1) ยอดค้าปลีก +1.3% (เพิ่มสูงขึ้นมากที่สุดในรอบปี) และ ความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Consumer sentiment) ที่สูงสุดตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้ว

จากตัวเลขเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง และเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มฟื้นตัว นักลงทุนมองถึงโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น แม้ว่าจะยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับ Brexit ก็ตาม

ญี่ปุ่น

GDP ของประเทศญี่ปุ่นเติบโต 1.7% y/y และ 0.4% q/q (เป็นอัตราสูงที่สุดในรอบปี และสูงว่าที่ตลาดคาดที่ +0.2%) จากการบริโภคและส่งออกที่ดี

Global-16-20-May