ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย

6 มิถุนายน – 10 มิถุนายน 2559

ในสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดตราสารหนี้ไทยยังคงได้รับผลกระทบจาก Global Risk-off Sentiment ซึ่งต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ออกมาน่าผิดหวัง และประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ออกมาให้ความเห็นถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินและการจ้างงานในระยะยาว โดยไม่ได้มีการระบุถึงช่วงเวลาที่แน่นอนในการปรับขึ้นดอกเบี้ย นอกจากนี้ นักลงทุนในตลาดมีความกังวลเกี่ยวกับการลงประชามติของชาวอังกฤษที่จะตัดสินใจว่าจะออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) หรือไม่ในวันที่ 23 มิ.ย. นี้ ตลอดจนการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ และญี่ปุ่นที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้า อีกทั้งธนาคารกลางของเกาหลีใต้ได้ตัดสินใจปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงโดยที่ตลาดไม่ได้คาดการณ์มาก่อน ทำให้นักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศกลับเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทยอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนปรับลดลงทุกช่วงอายุประมาณ 0.02-0.20% ตลอดทั้งสัปดาห์นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิทั้งพันธบัตรอายุสั้นกว่า 1 ปี และอายุยาวกว่า 1 ปี จำนวน 41.8 พันล้านบาท และ 18.7 พันล้านบาท ตามลำดับ

ทางด้านการประมูลพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยปรับลดลงในทุกช่วงอายุ โดยตั๋วเงินคลังอายุ 28 วัน อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 1.38267% ต่อปี ลดลง 0.02% ส่วนพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยอายุ 14 วัน 91 วัน และ 182 วัน อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 1.34947%, 1.41624% และ 1.46383% ต่อปี ตามลำดับ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยโดยรวมลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 0.02-0.06%

Deb-6-10jun