ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย

16 พฤษภาคม - 19 พฤษภาคม 2559

ในช่วงต้นสัปดาห์ มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2559 ที่ขยายตัวได้ร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับร้อยละ 2.8 ในไตรมาสก่อนหน้าและเป็นการขยายตัวในอัตราสูงสุดในรอบ 12 ไตรมาส ประกอบกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงมาก หลังรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ ระบุข้อความว่าเศรษฐกิจอเมริกามีแนวโน้มการเติบโตอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนนี้ ทำให้นักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนสถาบันต่างมีความต้องการขายพันธบัตร อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลจึงปรับขึ้นในทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรุ่นอายุ 2 -20 ปี ปรับขึ้น 16-30 bps แม้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะเข้ามาแทรกแซงตลาดพันธบัตรด้วยการเข้าซื้อ (Open Market Operations - OMO) ในวันพฤหัสที่ผ่านมา แต่ด้วยปริมาณที่ไม่มากและอัตราผลตอบแทนที่ไม่ Aggressive จึงทำให้ Sentiment ของตลาดยังดูไม่ดี หลัง OMO Result โดยสรุปทั้งสัปดาห์นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในพันธบัตรอายุมากกว่า 1 ปี ประมาณ 1.2 พันล้านบาท และซื้อสุทธิในพันธบัตรอายุน้อยกว่า 1 ปี จานวน 3.1 พันล้านบาท

ทางด้านการประมูลพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น อัตราผลตอบแทนปรับขึ้นทุกประเภทโดยรวม 1-5 bps และหลายรุ่นมีปริมาณเสนอซื้อน้อยกว่าปริมาณเสนอขาย โดยตั๋วเงินคลังอายุ 28 วันและ 182 วัน อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 1.3396% และ 1.3796% ต่อปี ตามลำดับ ส่วนพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยอายุ 14 วัน 91 วัน และ 182 วัน อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 1.4004%, 1.3677% และ 1.4049% ต่อปี ตามลำดับ

debt-16-19-may