บลจ.ทาลิส จัดงานให้นักลงทุน ร่วมจับเข่าคุยกับ ดร.ทนง พิทยะ ในหัวข้อ “ทิศทางเศรษฐกิจโลกและโอกาสการลงทุน ปี 2559”

29 เมษายน 2559

บลจ.ทาลิส จัดงานเสวนา และเชิญนักลงทุน ร่วมจับเข่าคุยกับ ดร.ทนง พิทยะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บลจ.ทาลิส ในหัวข้อ “ทิศทางเศรษฐกิจโลกและโอกาสการลงทุน ปี 2559” ที่ โรงแรม The St.Regis ถนนราชดำริ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 โดยมี นางโชติกา สวนานนท์ ประธานกรรมการ และ นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ