ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย – ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน

April 5th, 2017

คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรีด้านการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • อายุระหว่าง 30-35 ปี
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจจัดการลงทุนไม่ต่ำกว่า 5 ปี หากมีประสบการณ์ในด้านการดูแลตัวแทนสนับสนุนการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มี Single License หากมี IP License จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถทำงานที่ท้าทายให้บรรลุเป้ายอดขาย
  • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ที่ดี