ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย

7 มีนาคม - 11 มีนาคม 2559

ช่วงต้นสัปดาห์พันธบัตร On-the-run ที่อายุน้อยกว่า 10 ปีไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ในวันพุธมีการประมูลพันธบัตรรัฐบาลรุ่นที่อายุยาวที่สุด คือ 50 ปี อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.2490% ต่อปี ซึ่งลดลงประมาณ 0.25% จาก Indicative Yield ของวันก่อนหน้า ครั้งนี้เป็นการประมูลครั้งที่สองของพันธบัตรรุ่นนี้นับแต่ต้นปี โดยในครั้งแรกนั้นประมูลเมื่อกลางเดือนมกราคมและให้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.7590% ต่อปี ในวันศุกร์ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เข้ามาดำเนินการผ่านตลาดการเงิน (Open Market Operations หรือ OMO) โดยการเรียกซื้อพันธบัตรรุ่น LB236A, LB27DA และ LB283A จาก Primary Dealers อัตราผลตอบแทนที่รับอยู่ที่ 1.733%, 2.05% และ 2.08% ต่อปี ตามลำดับ รวมมูลค่า 3,266 ล้านบาท จากที่ยื่นเสนอไป 5,736 ล้านบาท

ทางด้านตลาดแรกของพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น ผลการประมูลตั๋วเงินคลังอายุ 29 วันและ 364 วัน อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 1.3781% และ 1.3960% ต่อปี ตามลำดับ ส่วนผลการประมูลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยอายุ 14 วัน, 91 วัน และ 182 วัน อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 1.3710%, 1.3811%, และ 1.3878% ต่อปี ตามลำดับ

สรุปการเปลี่ยนแปลงของเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในรอบสัปดาห์ได้ดังตารางข้างล่าง ในช่วงอายุต่ำกว่า 10 ปีไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง แต่ในช่วงอายุที่ยาวกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงอายุ 40-50 ปี ปรับลดลง 13–26 bps ซึ่งได้รับผลกระทบจากการประมูลดังกล่าว มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 7–11 มี.ค. นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิจำนวน 50,447 ล้านบาทในพันธบัตรอายุน้อยกว่า 1 ปี และขายสุทธิ 2,307 ล้านบาทในส่วนของพันธบัตรที่มีอายุมากกว่า 1 ปี

ค