ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย

29 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2559

ผลจาการประมูลพันธบัตรรัฐบาลรุ่นอายุประมาณ 10 ปี (On-the-run Government Bond) จำนวน 13,000 ล้านบาท ซึ่งมีนักลงทุนสนใจมากและมีเพียงหนึ่งรายที่ได้ไปทั้งจำนวน ทำให้ Sentiment ของตลาด Bond ในสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคม โดยเฉพาะในช่วงปลายสัปดาห์กลับมาสู่การปรับตัวลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอีกครั้ง ซึ่งลดลงไปกว่าระดับต่ำสุดของเดือนกุมภาพันธ์ โดยในครั้งนั้นเกิดจากการที่นักลงทุนสถาบันปรับเปลี่ยนมุมมองในการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของ Fed ว่ามีโอกาสชะลอไปอยู่ในช่วงครึ่งหลังของปี ประกอบกับมีความกังวลในเศรษฐกิจของประเทศจีน ซึ่งส่งผลกระทบไปถึงการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า

ทางด้านตลาดแรกของพันธบัตรรัฐบาล ผลการประมูลตั๋วเงินคลังอายุ 28 วัน อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่ 1.3818% ส่วนผลการประมูลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยอายุ 14 วัน, 91 วัน, 182 วัน และ 315 วัน อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 1.3924%, 1.4033%, 1.4261% และ 1.4286% ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังมีการประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ในวันพุธของสัปดาห์ที่ผ่านมา ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.034% ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนมาก โดยมี Bid Coverage Ratio เกือบ 3 เท่า

สรุปการเปลี่ยนแปลงของเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในรอบสัปดาห์ได้ดังตารางข้างล่าง โดยระยะสั้นที่อายุน้อยกว่า 1 ปี เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย, พันธบัตรอายุ 1-10 ปี ปรับลดลง 2-17 bps และพันธบัตรอายุ 10 ปีขึ้นไป ปรับลดลง 17-29 bps ส่วนมูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 29 ก.พ. – 4 มี.ค. นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิจำนวน 12,144 ล้านบาทในพันธบัตรอายุน้อยกว่า 1 ปี และขายสุทธิ 5,568 ล้านบาทในส่วนของพันธบัตรที่มีอายุมากกว่า 1 ปี

image1