ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย

14 มีนาคม - 18 มีนาคม 2559

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักบริหารหนี้สาธารณะได้ออกแผนการประมูลพันธบัตรรัฐบาลสาหรับไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2559 ยอดรวมประมาณ 1.2 แสนล้านบาท ซึ่งมีปริมาณใกล้เคียงกับ 2 ไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่ปัจจัยจากตลาดต่างประเทศ ได้แก่ ผลการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นที่ยังคงใช้มาตรการทางการเงินในเชิงผ่อนคลาย และธนาคารกลางสหรัฐซึ่งคงดอกเบี้ยนโยบายและลดการคาดการณ์การปรับขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้จาก 4 ครั้งลงเหลือ 2 ครั้ง นำไปสู่ค่าเงินสหรัฐฯ อ่อนค่าลงและ US Treasury Yield ลดลง ปัจจัยภายนอกดังกล่าว ทำให้เกิดแรงซื้อต่อเนื่องในพันธบัตรระยะกลางถึงยาว สรุปการเปลี่ยนแปลงของเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในรอบสัปดาห์ได้ดังตารางข้างล่าง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลช่วงอายุ 1-5 ปี ปรับลดลง 4-11 bps, อายุ 5-20 ปี ปรับลดลง 11-18 bps และมากกว่า 20 ปีขึ้นไป ปรับลดลง 8-17 bps มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 14–18 มี.ค. นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 31.5 พันล้านบาทในพันธบัตรอายุน้อยกว่า 1 ปี และซื้อสุทธิ 1.4 พันล้านบาทในส่วนของพันธบัตรที่มีอายุมากกว่า 1 ปี

ทางด้านการประมูลพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น ตั๋วเงินคลังอายุ 33 วันและ 93 วัน อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 1.3690% และ 1.3679% ต่อปี ตามลำดับ ส่วนพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยอายุ 14 วัน 91 วัน และ 182 วัน อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 1.3499%, 1.3708% และ 1.3729% ต่อปี ตามลำดับ โดยสรุปปรับลดลงประมาณ 1-2 bps นอกจากนี้ยังมีการประมูลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยอายุ 3 ปี อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 1.3958% ต่อปี ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก มี Bid
coverage ratio มากกว่า 4 เท่า และพันธบัตรรัฐบาลอายุประมาณ 13 ปี ผลตอบแทนเฉลี่ย 2.0213% ต่อปี มี Bid coverage ratio 2.53 เท่า

debt-14mar